U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, JZU „Dom zdravlja“ je donio oodluku o izmjeni režima rada u stomatološkim ambulantama u osnovnim školama, kao i u ambulantama porodične medicine.

Shodno toj odluci, sva djeca sa teritorije grada Banjaluke koja su svoje stomatološke usluge do sada dobijala u osnovnim školama, od danas 25.03.2020. godine,te će usluge dobijati samo u OŠ „Ivo Andrić“. Stomatološka ambulanta u toj školi će raditi u dvije smjene, svaki radni dan. Napominjemo da će se obavljati samo hitne intervencije.

Svi odrasli pacijenti kod kojih je potvrđeno da su pozitivni na COVID-19 (korona virus), kao i oni kod kojih postoji sumnja o mogućoj zarazi ovim virusom stomatološke usluge dobijaće u školskoj stomatološkoj ambulanti u OŠ „Vuk S. Karadžić“. Napominjemo da će se obavljati samo hitne intervencije.

Ambulante porodične medicine pružaće usluge svojim pacijentima u periodu od 07.00 do 19.00 časova, svaki radni dan. Napominjemo da će se obavljati samo hitne intervencije.

Ambulanta na lokalitetu Poliklinike (desni blok) koja prima pacijente sa težim simptomima akutne respiratorne infekcije radiće takođe od 07.00 do 19.00 časova.

Ambulanta u Docu u kojoj se pružaju usluge pacijentima koji imaju težu kliničku sliku, a koji su bili u kontaktu sa licima koja su bila izložena Corona virusu, radi još danas na tom lokalitetu, te će od sutra biti premještena u Studentski centar „Nikola Tesla“. U tu ambulantu se upućuju pacijenti po nalogu Higijensko-epidemiološke službe naše Ustanove.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka