JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, pored dosadašnjih brojeva na koje su se građani  Banja Luke mogli javiti, a koji su putovali u zemlje u kojima je zabilježena pojava virusa korona ili su im u vezi sa tim potrebne bilo kakve informacije, obezbjedio je za te potrebe tri nove linije u Higijensko-epidemiološkoj službi. Brojevi telefona na koje građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa pojavom virusa korona su sljedeći:

  • 051/247-368, dostupan od 07-15 časova,
  • 066/409-241, dostupan od 07-22 časa,
  • 066/409-359, dostupan od 07-22 časa,
  • 066/409-230, dostupan od 07-22 časa.
  • 065/965-191, dostupan od 07-00 časa.

Apelujemo da kontakt telefone koji su otvoreni zbog davanja informacija u vezi sa virusom korona građani koriste savjesno, te da ih ne koriste za pitanja o opštem zdravlju, jer time usporavaju rad Službe i davanje pravovremenih informacija licima kojima su one potrebne.