Banjalučani će uskoro imati priliku da se naruče kod svog porodičnog ljekara sa par klikova na mobilnom telefonu. Naša Ustanova je već u poodmaklnoj fazi testiranja aplikacije nazvane „E-čekaonica“, nove mogućnosti za naručivanja na zdravstveni pregled.

Kako je planirano, aplikacija bi mogla biti u operativnoj fazi već za par mjeseci. Korisnici aplikacije moći će da zakažu pregled putem mobilnog telefona ili internet stranice Doma zdravlja Banja Luka.

„E-čekaonica“ bi bio jedan od projekata u okviru „Pametnog grada“, a direktorica Doma zdravlja Nevena Todorović, naglašava da će pokretanjem ovog projekta velike koriosti imati građani i zaposleni u Domu zdravlja.

  • Građani više ne bi morali dolaziti u ambulante da se naruče na pregled kod porodičnog doktora, već će to moći učiniti putem mobilnog telefona. Na taj način smanjićemo gužve u ambulantama, a istovremeno rastertiti naše medicinske sestre koje mnogo vremena provode zakazujući preglede putem fiksnog telefona – ističe Todorović i dodaje da je aplikacija „E-čekaonica“ trenutno u testnoj fazi kako bi se provjerilo da li eventualno ima nekih nedostataka.

Ona je naglasila da će, nakon uvođenja aplikacije „E-čekaonica“, i dalje u funkciji ostati i stari sistem naručivanja za preglede.

  • Za sve one pacijente koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti da koriste aplikaciju, ostavljamo i stari sistem, tako da niko neće biti oštećen. Očekujem da primjena ove novine u radu Doma zdravlja bude aktivirana najkasnije do kraja aprila – zaključila je Nevena Todorović.

 

JZU Dom Zdravlja Banja Luka