Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, pored već uobičajenih usluga koje pruža svojim korisnicima (popravka zuba sa plombom, liječenje zuba, vađenje zuba-mliječni i stalni zubi, zaustavljanje krvarenja nakon vađenja zuba-hemostaza, nadogradnja zuba, rentgenografija, mobilni ortodontski aparati…), od nedavno je uvela i usluge fiksne ortodoncije i fiksne protetike, a sve u cilju boljeg i pristupačnijeg oralnog zdravlja našeg stanoviništva.

Navest ćemo usluge i cijene usluga koje smo uveli kao novinu u svoj rad:

 • PROTEZA SKELETIRANA SA NAMJENSKIM KRUNAMA – 230,00 KM;
 • NADOGRADNJA ZUBA ESTETSKIM MATERIJALOM RETENCIJOM SA FRC KOČIĆEM – 60,00 KM;
 • DODATAK ATAČMENTA U SKELETIRANU PROTEZU – 80,00 KM;
 • FREZOVANO MJESTO NA NAMJENSKIM NADOKNADAMA – 20,00 KM;
 • IZRADA RETENCIONIH FOLIJA I FOLIJA ZA BRUKSIZAM – 47,00 KM;
 • PROTEZA PARCIJALNA OD AKRILATA – 230,00 KM;
 • CIRKONIJUM KRUNICA (BEZMETALNA) – 250,00 KM;
 • IZRADA KERAMIČKIH FASETA (LJUSPICA) – 250,00 KM;
 • IZRADA METALNOG SKELETA ZA PARCIJALNU PROTEZU – 180,00 KM;
 • FIKSNI ORTODONTSKI APARAT – PUN LUK SA PRSTENOVIMA I SA ZAMJENOM I ADAPTACIJOM           LUKA – 990,00 KM;
 • IZRADA PRIVREMENIH KRUNICA (PO ZUBU) – 25,00 KM;
 • LIVENA NADOGRADNJA – 55,00 KM;
 • FIKSNA METALOKERAMIČKA ZUBNA NADOKNADA – 130,00 KM;
 • IZRADA PERSONALIZOVANE TOTALNE PROTEZE – 600,00 KM.

Sve informacije, kao i termine prvih pregleda naši korisnici mogu dobiti pozivom na brojeve telefona 065/671-702 i 065/697-537.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka