JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci je preko GRASSROOTS PROJEKTA (GAGP) aplicirala za dodjelu sredstava za nabavku dva sanitetska vozila. Ambasada Vlade Japana u BiH je kroz navedeni projekat prepoznala našu potrebu za obnavljenjem voznog parka novim sanitetskim vozilima za prevoz pacijenata van teritorije grada Benje Luke, te su nam ta sredstva i odobrena. Dva vozila kojima smo obavljali prevoz su bila u veoma lošem stanju i prešla su blizu 2 000 000 kilometara, te se vidi koliki značaj za nas predstavlja dobijena donacija.

Donirana vozila su stavljena u funkciju nakon izvršene primopredaje. U periodu od 21.11.2019. godine, kada smo obavili prvi prevoz pacijenta, do 31.01.2020. godine obavili smo 53 prevoza pacijenata na dalje liječenje van grada Banje Luke (Beograd, Novi Sad, Tuzla, Gradiška…) ili ih sa liječenja dovezli u Banja Luku. U navedenom periodu donirana vozila su na gore pomenutim relacijama prešla zbirno 30 883 kilometra.

Pored povećanja nivoa usluge, što nam je prevashodni cilj, donacijom ovih vozila nam je značajno olakšan rad. Povratne informacije koje dobijamo od naših pacijenata su pune pozitivnih komentara. Zadovoljni su prije svega bezbjednošću i udobnosti novih sanitetskih vozila. Veliko povjerenje im uliva činjenica da se voze u novom vozilu. Posebno su zadovoljni naši pacijenti koji su imali priliku da putuju sa starim vozilima, jer je u novim vozilima vrijeme putovanja, što zbog subjektivnog osjećaja, što zbog stvarnog skraćenja vremena putovanja, mnogo brže.

Ovom prilikom želimo još jednom da se zahvalimo ambasadi Vlade Japana u BiH i plemenitom japanskom narodu na nesebičnom humanom radu po kojem su itekako prepoznatljivi.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka