Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Obavještavamo roditelje, odnosno staratelje djece da su počeli sistematski pregledi đaka za upis u prvi razred osnovne škole i da će trajati do kraja aprila 2020. godine. Roditelji mogu da se jave u školske stomatološke ambulante, lično ili putem telefona, te zakažu termine pregleda. Školske 

stomatološke nalaze se u sljedećim osnovnim školama na području Grada:

 

  • O.Š. „Ivo Andrić“- dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Ivo Andrić“, O.Š. „Jovan Cvijić“, O.Š. „Miloš Crnjanski“; 066/583-653
  • O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“, O.Š. „Branislav Nušić“, O.Š. „Petar Kočić“, O.Š. „Milan Rakić“, O.Š. „Vojislav Ilić“, O.Š. „Dositej Obradović“; 066/583-654
  • O.Š. „Desanka Maksimović“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Desanka Maksimović“, O.Š. „Milutin Bojić“, O.Š. „Sv. Ćirilo i Metodije“; 066/583-657
  • O.Š. „Branko Radičević“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Branko Radičević“, O.Š. „Stanko Rakita“, O.Š. „P.P. Njegoš“; 066/583-652
  • O.Š. „Sveti Sava“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Sveti Sava“, O.Š. „Mladen Stojanović“, O.Š. „Miroslav Antić“; 066/583-655
  • O.Š. „Borisav Stanković“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Borisav Stanković“, O.Š. „Ivan Goran Kovačić“, O.Š. „Jovan Dučić“; 066/583-658
  • O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“, O.Š. „Aleksa Šantić“ i O.Š. „Đura Jakšić“; 066/583-656
  • O.Š. „Vuk Stefanović Karadžić“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Vuk Karadžić“ i O.Š. „BrankoĆopić“. 065/369-915

 

Specijalističke ambulante iz pedijatrije

Sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole obavljaće se u periodu od 17.02.2020. do 31.03.2020. godine. 

Sistematski pregledi će se obavljati u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije na lokalitetu Poliklinike za svu djecu koja su evidentirana kod pedijatara u JZU Dom zdravlja Banja Luka. Pregledi će se obavljati u dvije smjene od 7.30 do 19.30 sati. Djecu će pregledati pedijatri kod kojeg su evidentirani  po unaprijed isplaniranom rasporedu. Roditelji će biti obavješteni telefonski o terminu pregleda. U slučaju da roditelji ne budu telefonski pozvani , pregled djeteta mogu zakazati na telefon broj: 051 247 347

Roditelji su u obavezi da na pregled ponesu medicinsku dokumentaciju djeteta i važeću zdravstvenu knjižicu. Ukoliko u novoj zdravstvenoj knjižici nema evidencije o primljenim vakcinama potrebno je donijeti staru zdravstvenu  knjižicu ili drugi dokument o obavljenoj vakcinaciji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051 247 347.

 

JZU Dom Zdravlja Banja Luka