U utorak 14.01.2020. godine u “Domu zdravlja” u Banjoj Luci radiće se po sljedećem rasporedu:

– Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, u dvije smjene od 7-20 časova,
– Stomatologija – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći od 0-24 časa,
– Specijalističke pedijatrijske ambulante – u ambulantama na Poliklinici od 7:00 do 15:00 časova,
– Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – 24 časa (na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći),
– Služba hitne medicinske pomoći- 24 časa.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka