Dobitnik Velikog pečata Komore doktora medicine Republike Srpske, priznanja koje se dodjeljuje za dugogodišnji predan rad – stručni, pedagoški i naučni – kojim se nastavlja tardicija i vrijednost struke, za 2019. godinu je primarijus dr Mladen Šukalo iz JZU “Dom zdravlja” Banja Luka.

Prim. dr Mladen Šukalo je rođen 10. oktobra 1964. godine u Banjoj Luci gdje je završio medicinski fakultet. Od početka Otadžbinskog rata 1991. godine, pa do njegovog kraja bio je angažovan u vojnom sanitetu liječeći sve one kojima je pomoć bila potrebna. Za te zasluge nagrađen je visokim priznanjem Krst Milosrđa.

Od 1996. do 1999. godine radio je u Dispanzeru za zaštitu zdravlja djece, a potom u Službi porodične medicine. Specijalizaciju iz porodične medicine pohađao je od 1999. do 2002. godine u organizaciji Queen’s Univerziteta iz Kanade i Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Od 2004. Do 2014. Godine bio je koordinator Programa prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti u RS-u. Angažovan je na Katedri porodične medicine Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci  kao stručni saradnik i demonstrator u edukaciji timova porodične medicine. Koautor je kliničkih vodiča bolesti Bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta i Zarazne i parazitarne bolesti. Predsjednik je radne grupe za izradu projekta pod nazivom Program ranog otkrivanja i utvrđivanja faktora rizika za masovne nezarazne bolesti za odraslo stanovništvo grada Banjaluka koji je počeo sa realizacijom 2019. godine.

Aktivan je član Komore doktora medicine RS-a od njenog osnivanja pa do danas. Bio je predsjednik komisija, potpredsjednik regionalnog zbora Komore u Banjoj Luci, predsjednik Izvršnog odbora Komore od 2013. Do 2017. Godine, član je aktuelnog Izvršnog odbora Skupštine Komore. Dobitnik je zahvalnice za aktivno učešće u razvoju Komore; Povelja za doprinos razvoju primarne zdravstvene zaštite kao i Povelja za organizaciju zdravstvene službe koje dodjeljuje komora doktora medicine RS-a.

Ovo je petnaesti po redu Veliki pečat koji je dodijelila Komora doktora Republike Srpske, a Prim. dr Mladen Šukalo je prvi doktor iz primarne zdravstvene zaštite koji je dobio ovo veliko priznanje.

JZU “Dom zdravlja” Banja Luka je ponosan što među zaposlenima ima eminentnog stručnjaka i velikog humanistu kao što je Prim. dr Mladen Šukalo.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka