JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, pored dosadašnjih usluga koje pruža svojim korisnicima, od 02.12.2019. pruža usluge u Savjetovalištu za pravilnu ishranu, za odrasle osobe starije od 18 godina. Ovo savjetovalište radi u sklopu Higijensko-epidemiološke službe naše Ustanove.

Cilj savjetovališta je:

  1. rad sa osobama koje žele da promijene svoje navike u ishrani i na taj način smanje rizik za nastanak bolesti i
  2. pružanje medicinske nutritivne terapije bolesnih stanja (gojaznost, pothranjenost, diabetes mellitus, maligna oboljenja, giht, stanja poslije operativnih zahvata u digestivnom traktu, Kronova bolest, ulcerozni kolitis i dr.).

Pregled se sastoji od procjene stanja uhranjenosti, ispitivanja prehrambenih navika, procjene metaboličkih poremećaja (uvidom u laboratorijske analize), davanja smjernica sa planom ishrane i praćenja postignutih efekata putem kontrolnih pregleda. U svrhu što boljeg  i kvalitetnijeg pružanja naših usluga budućim korisnicima Savjetovališta za pravilnu ishranu, predlažemo da na predgled donesu rezultate laboratorijskih analiza krvi i urina (KKS, ŠUK, lipidni status, AST, ALT, kreatinin, urea, urična kiselina)  rađene u posljednjih 6 mjeseci, a ako korisnici usluga  Savjetovališta imaju i drugih zdravstvenih problema  potrebno je donijeti i prateću medicinsku dokumentaciju o istim.

Pregledi spadaju u komercijalne usluge JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci.

Za zakazivanje pregleda nije potreban uput doktora druge specijalnosti.

Sve dodatne informacije, kao i informacije o zakazivanju pregleda mogu se dobiti na telefon 051/247-368 ili lično u Higijensko-epidemiološkoj službi „Doma zdravlja“ u Banjoj Luci.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka