U utorak 27.08.2019. godine održan je sasstanak predstavnika svih sindikalnih organizacija Doma zdravlja sa rukovodstvom Ustanove. Na sastanku se razgovaralo o tekućim pitanjima vezanim za rad u Ustnovi Nakon vrlo konstruktivnog razgovora, direktorica je predložila da se isplata jubilarnih nagrada radnicima za 20 i 30 godina rada, umjesto ranije dogovorene 24 rate, isplaćuje u dvije rate, što je od strane predstavnika sindikata ocijenjeno kao veoma pozitivno za sve radnike koji su stekli ili će steći pravo na ove nagrade.

Takođe je dogovoreno da se sastanci između predstavnika sindikata i rukovodstva ubuduće održavaju kvartalno, a po potrebi i češće.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka