Skupština Grada Banja Luka je na svojoj 32. sjednici, održanoj 20.05.2019., donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnji obračun JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci za 2018. godinu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za 2019. godinu.

U 2018. godini nastavio se trend pozitivnog poslovanja šestu godinu uzastopno i ostvaren je dobitak u vrijednosti od 292.054 KM.

Ustanova je u toku godine pružila oko 4.100.000 usluga.

Vlastitim sredstvima izvršena je sanacija ambulanti dječije, preventivne i opšte stomatologije, kao i sanacija i adaptacija prostorija Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije.

U oktobru mjesecu otvorena je stomatološka ambulanta u OŠ „Desanka Maksimović“ u Mjesnoj zajednici Dragočaj. Otvaranjem ove ambulante povećana je dostupnost usluga dječije i preventivne stomatologije djeci iz udaljenih mjesnih zajednica na području grada.

Vlada Republike Srpske donirala je novčana sredstva za kupovinu osam stomatoloških mašina, od kojih je pet raspoređeno u stomatološke ambulante na Poliklinici, a tri u školske stomatološke ambulante.

Sredstvima grada Banja Luka u drugoj polovini 2018. godine izvršena je nabavka sanitetskog vozila sa kompletnom  medicinskom opremom. Vozilo je početkom 2019. stavljeno na raspolaganje Službi hitne medicinske pomoći.

U toku 2018. godine specijalistički ispit je položilo šest doktora medicine i jedan doktor stomatologije. Takođe, u toku prošle godine specijalističko usavršavanje su završila dva doktora medicine, a  koji će specijalistički ispit polagati u 2019. godini.

U Ustanovi se kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, kroz aktivnosti koje su usklađene sa poslovnom politikom koja se zasniva na do sada donesenim strategijama, zakonima i podzakonskim aktima. Tako je u 2018. godini izvršena sertifikacija Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu po najnovijem međunarodnom standardu ISO 9001-2015, obavljena je reakreditacija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i reakreditacija dvadeset timova porodične medicine.

U 2018. godini Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je reviziju finansijskuh izvještaja i usklađenosti za 2017. godinu naše Ustanove, te je za finansijske izvještaje dala mišljenje sa rezervom, dok je za usklađenost dala pozitivmo mišljenje.

U izvještajnoj godini Dom zdravlja je aplicirao za dodjelu grant pomoći Grassrots (temeljne) projekte prema Japanskoj ambasadi, a za realizaciju projekta nabavke dva sanitetska vozila i dva ultrazvučna aparata. Odobren je grant za nabavku dva sanitetska vozila koja će biti isporučena krajem 2019. godine.

Sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje grada Banja Luka, u 2019. godini nastaviće se  priprema već započetog projekta koji se odnosi na povećanje broja preventivnih pregleda građana grada Banja Luka, na osnovu kojeg će grad Banja Luka aplicirati na pozive za projekte i na taj način pokušati obezbijediti potrebna finansijska sredstva, a u skladu sa Strategijom razvoja grada Banja Luka u periodu 2018-2027.

Uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštiite Republike Srpske, od 2016. godine provodi se Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes). U drugoj fazi projekta, koja će se provoditi u 2019. godini,  planiran je nastavak aktivnosti na poboljšanju modela sestrinstva u zajednici implementiranog tokom prve faze. Jedna od planiranih aktivnosti koja će se provoditi u našoj Ustanovi je kontinuirana supervizija rada medicinskih sestara u zajednici, a Fondacija Fami će kroz ovaj projekat donirati i opremu potrebnu za rad medicinskih sestara/tehničara u zajednici.

U 2019. godini planira se reakreditacija dvadeset četiri tima porodične medicine koji su stekli status akreditovanih timova, koja će se uraditi u skladu sa finansijskim mogućnostima Ustanove. U 2019. godini obaviće se prva nadzorna posjeta Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, koja je u 2018. godini dobila sertifikat  o ispunjenosti

JZU Dom Zdravlja Banja Luka