Telefonske linije u Higijensko-epidemiološkoj službi

Brojevi telefona na koje građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa pojavom virusa korona su sljedeći:

  • 051/247-368, dostupan od 07-15 časova,
  • 066/409-241, dostupan od 07-20 časova,
  • 066/409-359, dostupan od 07-20 časova,
  • 066/409-230, dostupan od 07-20 časova,
  • 065/965-191, dostupan od 07-22 časa.